TJÄNSTER

Riksby Glasmästeri är ett glasmästeri som finns nära dig i Bromma. Vi ordnar det mesta som rör glas.

Exempelvis:

 • Reparationsrutor
 • Säkerhetsglas
 • Energisparglas
 • Isolerglas
 • Inredningsglas
 • Skjutglassystem
 • Glasdörrar
 • Badrumsinredningar
 • Brandskyddsglas
 • Speglar
 • Ljudreduktionsglas

SÄKERHETSGLAS/ BRANDGLAS/ LJUDGLASNING

Inbrott är ett stort problem för många och även vandalisering en del kan avhjälpas med lite tuffare glas. Kontakta oss för att höra hur skydds - säkerhetsglas kan hjälpa dig. Vi utför även Ljudglasning /brandskyddsglasning.

Att minska buller problem kan oftast ske med ett byte av ett av de befintliga glasen till ett Ljudreducerande lamellglas.

Vi har MTK utbildad personal för montering av brand/ljudglasning etc. där kraven på korrekt montage är avgörande för funktionen.

INREDNINGSGLAS

Det går att skapa många spännande miljöer i glas. I takt med utvecklingen av olika egenskaper hos moderna glas, är det nästan bara fantasin som sätter gränser.

Riksby Glasmästeri AB

Synålsvägen 24
168 73 Bromma

Telefon

073 960 22 51

Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

Lördag - Söndag Stängt

 

Ring innan besök, vi är ofta  ute på arbete.