TJÄNSTER

Riksby Glasmästeri är ett glasmästeri som finns nära dig i Bromma. Vi ordnar det mesta som rör glas.

Exempelvis:

 • Reparationsrutor
 • Säkerhetsglas
 • Energisparglas
 • Isolerglas
 • Inredningsglas
 • Skjutglassystem
 • Glasdörrar
 • Badrumsinredningar
 • Brandskyddsglas
 • Speglar
 • Ljudreduktionsglas

SÄKERHETSGLAS/ BRANDGLAS/ LJUDGLASNING

Inbrott är ett stort problem för många och även vandalisering en del kan avhjälpas med lite tuffare glas. Kontakta oss för att höra hur skydds - säkerhetsglas kan hjälpa dig. Vi utför även Ljudglasning /brandskyddsglasning.

Att minska buller problem kan oftast ske med ett byte av ett av de befintliga glasen till ett Ljudreducerande lamellglas.

Vi har MTK utbildad personal för montering av brand/ljudglasning etc. där kraven på korrekt montage är avgörande för funktionen.

INREDNINGSGLAS

Det går att skapa många spännande miljöer i glas. I takt med utvecklingen av olika egenskaper hos moderna glas, är det nästan bara fantasin som sätter gränser.